Важливо знати

Витяг з Положення про позашкільний навчальний заклад та зі Статуту Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної:


Вихованці Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва мають право на:


 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір виду діяльності у Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва;
 • навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою ВМПДЮ;
 • участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;
 • представлення в органах громадського самоврядування ВМПДЮ;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.


Батьки вихованців та особи, що їх замінюють Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва мають право:


1. обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування ВМПДЮ;

2. звертатися до органів управління освітою, керівника позашкільного навчального закладу та органів громадського самоврядування ВМПДЮ з питань навчання та виховання дітей;

3. приймати рішення про участь дитини в масовій, інноваційній діяльності ВМПДЮ;

4. брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ВМПДЮ;

5. захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоврядування ВМПДЮ та у відповідних державних, судових органах.


Вихованці Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва зобов’язані:


1. оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; підвищувати загальний культурний рівень;

2. дотримуватися морально-етичних норм;

3. брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

4. бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

5. дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку позашкільного навчального закладу.


Правила поведінки гуртківців у Вінницькому міському Палаці дітей та юнацтва


 • Вихованцями Вінницького міського палацу дітей та юнацтва можуть бути діти та молодь віком від 5 до 21 року.
 • Прийом вихованців до ВМПДЮ здійснюється на підставі заяви батьків та осіб, які їх замінюють, а для зарахування у спортивні та хореографічні об’єднання на підставі заяви батьків та довідки медичного закладу про відсутність протипоказань для занять.
 • Вихованець ВМПДЮ зобов’язаний оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, брати участь у запланованих виховних масових заходах. Раціонально використовувати свій вільний час.
 • Вихованець ВМПДЮ має підвищувати загальний культурний рівень, завжди бути ввічливим у спілкуванні з педагогами, працівниками Палацу, вихованцями та батьками інших гуртківців.
 • Вихованці мають право на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти. (Закон про протидію булінгу)
 • Вихованці зобов’язані повідомляти керівництво Палацу про факти булінгу (цькування), свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 • Вихованці ВМПДЮ повинні підтримувати чистоту у приміщеннях закладу. Забороняється виносити їжу та напої за межі буфету. Гуртківці мають дбайливо ставитися до палацівського майна та речей, що належать педагогам та іншим гуртківцям. За пошкоджене палацівське майно батьки гуртківця зобов'язані відшкодувати збитки.
 • Вихованці ВМПДЮ зобов'язані приходити на заняття за 10-15 хвилин до початку, зняти верхній одяг, перевзути змінне взуття і здати речі в гардероб, чекати педагога на І поверсі.
 • У ВМПДЮ вихованцям перед початком занять та під час перерви забороняється бігати сходами, коридорами та в кабінетах гурткової роботи; сваритися між собою та зі сторонніми людьми, вживати нецензурну лексику.
 • Вихованці ВМПДЮ зобов'язані знати і дотримуватися правил дорожнього руху, правил техніки безпеки, як під час занять, так і після їх закінчення.
 • Вихованцям ВМПДЮ забороняється приносити до Палацу предмети або речовини, які можуть зашкодити здоров'ю та безпеці оточуючих або завадити проведенню навчального-виховного процесу.
 • Паління та вживання алкогольних напоїв на території ВМПДЮ категорично заборонено.
 • Під час проведення занять вихованцям ВМПДЮ забороняється користуватися мобільними телефонами.
 • Гуртківці мають сумлінно виконувати обов’язки вихованців ВМПДЮ та дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.