Інформаційно-методичний відділ

Центром всієї навчальної та науково – методичної роботи у КЗ «ВМПДЮ» є інформаційно – методичний відділ – основний компонент підвищення кваліфікації всього педагогічного складу, важлива ланка в системі безперервної освіти, один із засобів управління навчально – виховним процесом.

Завідуюча відділом – Очеретна Людмила Павлівна

Методисти:

 • Литвинюк Ірина Валентинівна
 • Іванішина Наталія
 • Каюкіна Ірина Василівна
 • Таранюк Неля Демидівна

Служби забезпечення:

 • Методичний кабінет
 • Кабінет психолого – педагогічного супроводу
 • Бібліотека
 1. Науково – методичне забезпечення освітнього процесу

Напрями роботи:

 1. створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої педагогічної і психологічної компетентності;
 2. всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування у них навичок науково – дослідницької роботи, зацікавленості новими педагогічними технологіями;
 3. координація змісту діяльності науково – методичної роботи зі змістом діяльності методичних об’єднань відділів.
 4. проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;
 5. апробація та введення нових освітніх технологій та систем;
 6. підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;
 7. сприяння виробленню в педагогів умінь і навичок самоосвітньої діяльності.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізується у КЗ «ВМПДЮ» через традиційні колективні та індивідуальні форми її організації.

До колективних форм належать: «Школа педагогічної майстерності», «Школа молодого педагога», методичні об'єднання відділів, творчі майстерні педагогів, педагогічні виставки, конкурси тощо.

Форми організації методичної роботи:

«Школа педагогічної майстерності»

Основною організаційною формою колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є заняття в «Школі педагогічної майстерності». Систематично кожного місяця для педагогів Палацу проводяться заняття, які спрямовані на:

 • підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня педагогів, їх психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності.
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей і молоді, забезпечення високої якості навчально – виховного процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій;
 • розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 • інформаційно-методичне забезпечення педагогів з проблем освіти, педагогіки, методики, психології, досягнення кращого досвіду роботи;

Важливою складовою «Школи педагогічної майстерності» у Палаці є робота з молодими та малодосвідченими педагогами, яка носить в закладі конструктивний характер.

«Школа молодого педагога»

« Школа молодого педагога» – це шлях до професійного становлення педагога-початківця малодосвідченого або новопризначеного педагога. Вона допомагає виховати особистість, здатну орієнтуватися в розмаїтті протиріч сучасного світу, визначити свій шлях саморозвитку, самонавчанні й самовизначенні у професійній кар‘єрі.

Основні завдання школи:

 • орієнтування молодого педагога в навчально – виховному процесі, надання практичної допомоги в оволодінні його основами ;
 • допомога в соціально – педагогічній адаптації до обраної професії;
 • підвищення рівня професійності молодих колег, координація їх самоосвітньої діяльності;
 • сприяння постійному творчому зростанню, формування педагогічної майстерності

Система роботи з молодими працівниками гуртків та творчих об’єднань включає як індивідуальні форми роботи (діагностування, самоосвіта, наставництво, консультації, співбесіди, відвідування занять), так і колективні форми навчально – методичної роботи в «Школі молодого педагога»: (теоретичні заняття, круглі столи, засідання).

Методичні об’єднання відділів

Однією із форм методичної роботи в Палаці є робота методичних об’єднань педагогів.

Основна мета:

 • впровадження у навчальний процес досягнень педагогічної науки і практики, передового педагогічного досвіду;
 • організація постійного обміну педагогічним та методичним досвідом роботи серед педагогів відділів

Консалтинговий центр

Педагогічні працівники відділу консультують та надають інформаційно – методичну допомогу класним керівникам, педагогам – організаторам, заступникам директорів з виховної роботи шкіл міста Вінниці, працівникам позашкільних установ Вінницької області (директорам, методистам, керівникам гуртків) з різних питань навчально - виховного процесу, інновацій тощо.

Педагогічні конкурси

Методична служба КЗ «ВМПДЮ» стимулює творчу діяльність педагогів-позашкільників, запрошуючи їх до участі у педагогічних конкурсах.

З метою визначення кращих дитячих колективів ВМПДЮ та керівників, підтримки та стимулювання позитивного педагогічного досвіду, творчої діяльності педагогічних працівників навчального закладу, популяризації педагогічних здобутків, поширення та підвищення рівня майстерності та знань педагогів, їх ролі у виконанні основних завдань, покладених на позашкільні навчальні заклади Законом України «Про позашкільну освіту», щорічно педагоги Палацу беруть активну участь у щорічному конкурсі методичних розробок «Методична скарбничка нестандартних занять», обласному конкурсі на кращу методичну розробку з науково – технічної творчості серед педагогів позашкільних навчальних закладів області, міському конкурсі «Кращий навчально-методичний посібник», Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».

Підготовка до атестації педагогічних працівників

Одним із пріоритетних напрямків в роботі інформаційно-методичного відділу є атестація педагогічних працівників. Під час атестації з‘ясовуються професійні якості педагога, його сильні й слабкі сторони, рівень загальної культури, визначається вплив атестації на підвищення результативності роботи Палацу, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду найкращих педагогів КЗ «ВМПДЮ».

В атестаційний період працівники відділу організовують науково-методичне консультування педагогічних кадрів Палацу щодо вдосконалення їх професійної та фахової майстерності, вивчають їх систему роботи.

Узагальнення досвіду

Узагальнення перспективного педагогічного досвіду педагогів Палацу – одне з важливих складових роботи ІМВ.

Методична служба закладу виявляє, вивчає й оцінює результативність педагогічного досвіду в закладі, узагальнює і поширює перспективні здобутки педагогічних кадрів КЗ «ВМПДЮ».