Психологічна служба комунального закладу «Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної»

Головним у роботі психологічної служби позашкільного навчального закладу є розвиток дитини як індивідуальності; перетворення зовнішніх соціально - ціннісних спонукань особистості у внутрішні стимули поведінки, коли дитина спроможна діяти самостійно і прагне досягнути своєї мети, коли вона хоче проявити цілеспрямованість, волю, характер і відчути себе впевненою і відповідальною за власні прийняті рішення.

Завдання, які ставить перед собою психологічна служба:

1. Психолого – педагогічні дослідження обдарованості вихованців на кожному віковому етапі, з метою пошуку адекватного способу реалізації особистості у відповідних видах діяльності.

2. Допомога гуртківцям краще пізнати себе, навчитися розуміти інших людей, дізнатися про механізми і закони, що впливають на людські стосунки.

3. Психологічна підтримка обдарованих дітей в процесі їх творчого становлення, соціально – психологічна адаптації до умов позашкільного закладу, вирішення проблем міжособистісного спілкування, формування у вихованців навичок ефективної взаємодії з оточуючими та конструктивного розв’язування конфліктів.

4.Формування в особистості педагога психолого-педагогічної готовності до розвитку дитячої обдарованості.

Напрями роботи психологічної служби Палацу:

- діагностичні обстеження гуртківців, педагогів та батьків (тестування, анкетування, опитування, спостереження);

- психологічна просвіта батьків, вихованців Палацу (батьківські лекторії, групові консультації, щомісячне поновлення інформації на сайті, блозі Палацу);

- превентивна робота з гуртківцями для попередження відхилень у психофізичному розвитку та запобіганню конфліктним ситуаціям (психологічні хвилинки-застереження, групові консультації, бесіди, круглі столи);

- індивідуальні консультації гуртківців, батьків та педагогічних працівників Палацу;

- корекційно-розвивальна робота з вихованцями закладу з метою формування соціально корисної життєвої перспективи (тренінгові заняття);

- психологічна просвіта педагогів (виступи на педагогічній раді, проведення занять у «Школі педагогічної майстерності», «Школі молодого педагога» та засідань методичних об’єднань у відділах, тренінги);

- організація роботи клубу обдарованої молоді «Art club».

Клуб обдарованої молоді «Art club» створений з метою:

  • допомогти вихованцям пізнати свою особистість, шляхом формування у них навичок самопізнання та самоаналізу;
  • розвинути навички конструктивного спілкування та показати значущість толерантної поведінки під час взаємодії з іншими;
  • сформувати навички аналізу своїх цілей та засобів їх досягнення, завдяки усвідомленню і використанню свого внутрішнього потенціалу, та навчити учасників знаходити позитивні шляхи досягнення життєвого успіху;
  • допомогти вихованцям усвідомити сильні сторони своєї особистості, сформувати у них установки на виявлення позитивних особистісних якостей.

Заняття проходять у формі колективного ігрового спілкування, тренінгових занять та дискусій.