Статті
1 лютого 18:40

Психологічна служба Палацу

Головним у роботі психологічної служби позашкільного навчального закладу є розвиток дитини як індивідуальності; перетворення зовнішніх соціально - ціннісних спонукань особистості у внутрішні стимули поведінки, коли дитина спроможна діяти самостійно і прагне досягнути своєї мети, коли вона хоче проявити цілеспрямованість, волю, характер і відчути себе впевненою і відповідальною за власні прийняті рішення.
Напрямки роботи психологічної служби Палацу:

 • діагностичні обстеження  гуртківців, педагогів та батьків (тестування, анкетування, опитування, спостереження);
 • психологічна просвіта батьків вихованців Палацу (батьківські лекторії, групові консультації, щомісячне поновлення інформації на сайті Палацу та інформаційній колоні);
 • превентивна робота з гуртківцями для попередження відхилень у психофізичному розвитку та запобіганню конфліктним ситуаціям (психологічні хвилинки-застереження, групові консультації, бесіди, круглі столи);
 • індивідуальні консультації гуртківців, батьків та педагогічних працівників Палацу;
 • корекційно - розвивальна робота з вихованцями Палацу з метою формування соціально корисної життєвої перспективи (тренінгові заняття);
 • психологічна просвіта педагогів (виступи на педагогічній раді, проведення школи педагогічної майстерності та методичних об’єднань у відділах,  проведення занять школи молодого педагога, тренінги);
 • організація роботи клубу «Обдарована дитина».

Завдання, які ставить перед собою психологічна служба:    

 1. Психолого – педагогічні дослідження обдарованості вихованців на кожному віковому етапі, з метою пошуку адекватного способу реалізації особистості у відповідних видах діяльності.
 2. Допомогти гуртківцям краще пізнати себе, навчитися розуміти інших людей, дізнатися про механізми і закони, що впливають на людські стосунки.
 3. Психологічна підтримка обдарованих дітей в процесі їх творчого становлення, соціально – психологічна адаптації до умов позашкільного закладу, вирішення проблем міжособистісного спілкування, формування у вихованців навичок  ефективної взаємодії з оточуючими та конструктивного розв’язування конфліктів.            
 4. Формування в особистості педагога психолого-педагогічної готовності до розвитку дитячої обдарованості.

Клуб «Обдарована дитина» створений з метою: 

 • допомогти вихованцям пізнати свою особистість, шляхом формування у них навичок самопізнання та самоаналізу;
 • розвинути навички конструктивного спілкування та показати значущість толерантної поведінки під час взаємодії з іншими;
 • сформувати навички аналізу своїх цілей та засобів їх досягнення, завдяки усвідомленню і використанню свого внутрішнього потенціалу, та навчити учасників знаходити позитивні шляхи досягнення життєвого успіху;
 • допомогти вихованцям усвідомити сильні сторони своєї особистості, сформувати у них установки на виявлення позитивних особистісних якостей.

Заняття проходять щомісяця, у формі колективного ігрового спілкування, тренінгових занять та дискусій.