Соціально-громадянська лінія

Мета: формування відповідального та ініціативного члена громади й суспільства, що виявляється у моральній активності, прояві відповідальності, чесності , працелюбності, терпимості до іншого, високоморальної життєвої позиції.

 Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває у вихованців готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Тематичні тижневики: декадник морально-правового виховання, декадник толерантності, тиждень правого виховання, декадник превентивного виховання «Дитинство без насилля», тижневик «сімейні цінності"

Робота клубів «Лідер, «Бумеранг», «ТЕМП», агіттеатр «Нова хвиля»

Проект «Промінь доброти»

Мета: підвищення соціальної згуртованості

  • Спільні проекти
  • Благодійні акції («На допомогу учасникам АТО», «Відкрий для себе світ
  • Пізнавальні програми, бесіди на морально-етичну тематику
  • Благодійні концерти, ранки
  • Благодійні виставки, ярмарки, майстер-класи

Проект «Сильні духом

Мета: налагодження співпраці з дітьми з інвалідністю, сприяння розвтку інклюзії

  • Індивідуальна робота з дітьми з інвалідністю,
  • Адресна допомога дітям з інвалідністю
  • Родинні свята та конкурси