Новини
1 квітня 2024

Навіщо мотивувати дитину до творчої активності?

Більшість людей пов’язують творче самовираження із мистецтвом. Однак, креативність і творче мислення також є необхідними навичками в інших сферах життя людини: творчий підхід знадобиться в спілкуванні з людьми, професійній кар’єрі, науковому розвитку, розв’язанні життєвих проблем.

Розвиток креативності та творче самовираження є важливими компонентами всебічного розвитку дитини, тому завданням батьків, педагогів є мотивація дітей до творчої активності.

Чому творча активність є важливою в розвитку особистості?

  • Творчість мотивує дитину до навчання. Коли дитина ставить собі творчу ціль, з’являється мотивація отримувати нові навички та знання, що є необхідними для досягнення мети.
  • Творчість стимулює емоційний, інтелектуальний та фізичний розвиток. Коли дитина креативно, «по-своєму» виконує те, чи інше завдання, в неї розвивається критичне мислення, вміння долати труднощі, емоційна стійкість. Творче самовираження дає можливість дитині втілити в життя нові ідеї, розвинути свою уяву та навички вирішення проблем.
  • Творчість сприяє особистісному розвитку дитини. Через творчу активність дитина вчиться виражати свої емоції не тільки через діяльність, а й здобуває навички комунікації, що в свою чергу допоможуть розвинути почуття впевненості, ідентичності, індивідуальності. 
  • Творча активність допомагає самовиражатись дітям, в яких низька успішність у навчанні. Якщо таким дітям дозволити розкрити свій творчий потенціал, підтримати прояв креативності, то ймовірно, що на них чекає великий успіх.
  • Креативність – це навичка майбутнього. Згідно з дослідженням Adobe, 85% фахівців із вищою освітою стверджують, що творче мислення має вирішальне значення для розв’язання професійних проблем, а креативність є важливою навичкою, яка необхідна  у будь-якій професії.

Кожна дитина має творчий потенціал, здатна виразити своє бачення, опанувати нові вміння та навички, потрібно лише дати мотивацію та відчуття безпеки. І нехай у центрі уваги залишається саме процес творчої активності, вираження креативності, а не її результат.

Психолог Палацу